Med meget høje temperaturer, og muligvis rekordhøje i den kommende weekend, er risikoen for brande betydeligt højere i haver, på marker og i skove. Et afbrændingsforbud er derfor blevet udstedt af Nordvestjyllands Brandvæsen, som gælder Holstebro, Skive, Struer og Lemvig kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • affald fra skovbrug,
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • bål, herunder i bålfade.

Forbuddet gælder også brug af

  • ukrudtsbrænder
  • grill i naturen, herunder på offentlige pladser*

*Brug af grill tillades på egen ejendom såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Udover disse forbud, skal man som ryger også være opmærksom på sine skod. Kast ikke cigaretskodder eller afbrændte tændstikker bort, men skam dem derimod af vejen i egen beholder.

Nordvestjyllands Brandvæsen følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

(Visited 152 times, 1 visits today)
DEL