Skive Kommune deltager i en ny, landsdækkende kampagne, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag.

Når far eller mor drikker, er det ikke bare de voksne, der har et alkoholproblem – det er i smertelig grad også børnene, selv om mange er gode til at skjule det for deres omgivelser.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn og unge under 18 år fra alle sociale lag vokser op i et hjem, hvor far eller mor – eller begge – drikker for meget. Mens det tidligere kun var den drikkende, der kunne få gratis, anonym og skræddersyet alkoholbehandling, så er der i dag mulighed for støtte og samtaleterapi til børn – også selv om mor eller far endnu ikke har erkendt deres alkoholproblem. Desuden er der via satspuljemidler startet en række nye, gratis tilbud om terapi til børn og unge i alkoholfamilier – men mange kender ikke til disse behandlingstilbud.

Alkohol & Samfund og TrygFonden iværksætter derfor pr. 11. januar og frem til marts 2018 den første landsdækkende oplysningskampagne der – ud over at opfordre borgere med alkoholproblemer til at opsøge kommunernes behandlingstilbud – gør opmærksom på de gratis muligheder for terapi til børn og unge i alkoholfamilier. På kampagnens hjemmeside, www.hope.dk får lærere, frontpersonale og andre fagpersoner desuden konkrete råd til at tage den vigtige samtale med et barn – og barnets forældre – hvis der er mistanke om alkoholproblemer i familien. Rusmiddelcenter Skive deltager i kampagnen med forskellige tiltag.

På Rusmiddelcenter Skives hjemmeside www.Rusmiddelcenterskive.dk kan man læse om kommunens gratis alkoholbehandling, der omfatter bådesamtaler, støtte og terapi til både børn, unge og voksne, familierådgivning, anonym rådgivning, og forløb for pårørende.

På www.hope.dk kan man fra 11. januar også se Danmarkspremieren på en ny kortfilm ”Næste stop” med Ann Eleonora Jørgensen i hovedrollen. Filmen handler om den 18-årige Siv, der er på vogntur med sine klassekammerater for at fejre, at de netop er blevet studenter. Det burde være den bedste dag i hele hendes ungdom og kulminationen på gymnasietiden, men for Siv handler det kun om at slippe helskindet igennem festen i hjemmet, med en kærlig, men utilregnelig mor, som har et alkoholproblem.

Hemmeligheder, løgne og skader for livet

– Tusindvis af børn i dagens Danmark betaler en høj pris, når en eller begge forældre drikker. Og det kan have konsekvenser langt ind i voksenlivet. Undersøgelser viser, at børn der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Børn i alkoholfamilier har desuden større risiko for selv at udvikle et alkoholmisbrug, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund. Han fortsætter:

– Det høje antal børn, der skal leve med forældrenes alkoholproblemer, står i skærende kontrast til den ledige kapacitet, når det gælder behandling, terapi og støtte i kommunerne til både voksne, der drikker for meget, voksne pårørende og børn og unge i alkoholfamilier. Vi er derfor glade for, at vores kampagnematerialer også bliver brugt af Skive Kommune til at oplyse om de nye behandlings- og terapitilbud.

Peter Konow understreger, at personer med alkoholproblemer ligesom alle andre forældre, vil deres børn det bedste. Men når man er afhængig af alkohol, kommer flasken ofte i først række. I den situation tyr mange børn til hemmeligheder og løgne for at holde familiens alkoholproblemer skjult for omverdenen – af skam og frygt for hvad der sker, hvis sandheden kommer frem. Nogle af børnene bliver voksne før tid, nogle bliver slået eller psykisk mishandlet, nogle falder fra i skolen og nogle begynder selv at drikke i en tidlig alder – mens andre holder facaden og bliver 12-tals studenter. Men fælles for dem er, at de har brug for støtte og terapi.

Børne- og Socialministeriet uddelte i 2016 264 millioner kroner til opstart af nye terapitilbud til børn og unge under 25 år i familier med stof- og alkoholmisbrug.

Der er sidenhen startet mere end 20 nye terapitilbud op, og der er ledig kapacitet i langt de fleste  nye tilbud – hvilket ifølge Peter Konow tyder på for lille kendskab til tilbuddene.

På kampagnens hjemmeside, www.hope.dk, er der derfor en oversigt over de i alt 60 specialiserede tilbud til børn og unge i alkoholfamilier, der findes over hele landet. 34 steder har ved en rundspørge foretaget af Alkohol & Samfund og Trygfonden i november-december 2017 oplyst, at de har ledig kapacitet og at børn og unge kan komme til en første samtale inden for 14 dage. De resterende 26 steder oplyser, at de børn og unge der har akut brug for hjælp, får hjælpen indenfor 14 dage – men at der for andre kan være længere ventetid.

Skyggebørn er svære at spotte

I anledning af kampagnen har Alkohol & Samfund og TrygFonden i samarbejde med Epinion udført en ny undersøgelse blandt 200 folkeskolelærere. Den viser blandt andet, at 71 procent af lærerne en eller flere gange har været bekymret for elever ifm. mistanke om alkoholproblemer, og at 59 procent har mødt skyggebørn i deres undervisning, dvs. elever, der forekommer at trives, men hvor der er en formodning om alkoholproblemer i hjemmet. Samtidigt har mere end halvdelen undladt at handle, fordi eleven på overfladen virkede velfungerende. Lidt under halvdelen af lærerne i undersøgelsen føler sig fagligt rustet til at tage den vigtige samtale med eleven, mens kun 27 procent føler sig fagligt rustet til at tage samtalen med forældrene.

– Kampagnens redskaber til at tage den vigtige samtale med barnet og forældrene er målrettet skolelærere, fordi det er en faggruppe, der ser børnene dagligt og som har en direkte og naturlig kontakt til børnenes forældre. Men redskaberne kan sagtens bruges af andre voksne, der kender barnet godt, fx familie, venner, pædagoger. Én stabil voksen, der kender barnet godt, og hjælper med at skaffe støtte og hjælp – hvad enten den drikkende forælder vil i behandling eller ej – kan være afgørende for barnets trivsel, siger Peter Konow.

Behandling giver respekt fra omgivelserne

Overforbrug af alkohol er relateret til over 200 forskellige sygdomme og er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden – næst efter rygning.

– Hvis flere kom i behandling, ville antallet af børn i alkoholfamilier også falde. Vi håber derfor, at kampagnens fokus på de børn, der betaler prisen for forældrenes alkoholproblemer, samtidigt vil få langt flere forældre til at benytte kommunernes gratis, anonyme og skræddersyede behandlingstilbud, siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

Hun understreger, at det er vigtigt at komme i behandling så tidligt som muligt, og at man i mange tilfælde kan nøjes med samtaleterapi og passe sit job samtidigt med et behandlingsforløb.

Der er uhyggeligt mange knuste skæbner og bristede relationer forbundet med alkoholmisbrug – både for den drikkende og de nære omgivelser. Jo før man kommer i behandling for sit misbrug, jo bedre. Man kan ikke undgå at få respekt både fra sine børn, men også fra arbejdsgiver, kæreste, ægtefælle og resten af samfundet, hvis man er så modig at erkende og gøre noget ved sit alkoholproblem. Der er frit valg imellem kommunernes behandlingssteder, hvis man for eksempel hellere vil i behandling i nabokommunen eller i den kommune, hvor man arbejder. Og det er gratis at gå i behandling  siger Mette Meldgaard.

Kampagnen starter torsdag den 11. januar og løber frem til marts 2018. Den kan ses på www.hope.dk og på www.hope.dk/fagperson, hvor der også er guidelines til at tage den vigtige samtale med et barn – og barnets forældre – ved mistanke om alkoholproblemer i hjemmet. Desuden kan man tage en anonym alkoholtest og se, om man har styr på sine alkoholvaner og finde adresser på behandlingssteder, hvis man selv drikker, er voksen pårørende eller hvis man som barn eller ung har brug for terapi eller støtte fordi mor eller far drikker for meget.

(Visited 71 times, 1 visits today)
DEL