Skive Kommune kan igen i år runde deres regnskab af med overskud. Godt 167 mio. kroner lyder overskuddet på for 2017.

Ved budgetlægningen blev der budgetteret med et overskud på godt 60 mio. kroner. Resultatet endte dog i en noget højere ende, hvilket først og fremmest skyldes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med godt 65 mio. kroner, hvoraf 39 mio. kroner vedrører forsikrede ledige.

En merindtægt fra tilskud og udligning øgede tallet med yderligere knap 22,5 mio. kroner.

– Vi har i Skive fortsat en meget lav langtidsledighed, som i 2017 endnu engang blev lavere end forventet. Det giver positive tal på bundlinjen, og det er den væsentligste årsag til, at vi kommer ud med et overskud på godt 167 mio. kroner i stedet for godt 60 mio. kroner, forklarer fungerende borgmester Peder Christensen.

Trods for et større overskud end forventet, har kommunen styr på tallene. Således rammer Skive Kommune også i regnskabet for 2017 plet i forhold til serviceudgifterne, hvilket indebærer udgifter til drift.

Store investeringer

Skive Kommune investerede i 2017 godt 143 mio. kroner i anlæg. Den højeste sum siden 2012.

Blandt andet har børn og unge fået nyt IT i skolerne, Skive Stadion står med varme i banen, Søby-Højslev området har fået en kunststofbane og tandplejen er blevet samlet.

Dette er dog kun en håndfuld af mange positive ting, som investeringer har ført til i 2017.

Du kan læse mere om hvad overskruddet har bragt Skive Kommune på deres hjemmeside her.

(Visited 54 times, 1 visits today)
DEL