Hvor meget støj er der ved din bolig? Støj-Danmarkskortet er for tredje gang blevet opdateret, og viser at Skive by er en meget, meget stille by.

Støj-Danmarkskortet giver et overblik over støjbelastningen langs større veje og jernbaner. Trafikstøj kan påvirke vores livskvalitet, og her kan støjkortet være et vigtigt værktøj når blandt andet kommuner skal udvide en vej eller planlægge nye boligområder.

Er man sky over for larm og bor man i Skive, er der dog ingen grund til bekymring hvad angår livskvalitet. Kortet viser nemlig, at Skive by er meget stille og påvirkes kun af de større veje, heriblandt Herningvej og Ringvej Syd.

Har man tanker om at flytte til byen, eller andre byer for den sags skyld, kan man med fordel dog godt bruge støjkortet. Fordelen ved at bruge kortet som borger er, at det giver et billede af den beregnede støjpåvirkning som et gennemsnit over tid og ikke kun et øjebliksbillede, som hvis man for eksempel stikker hovedet ud af vinduet.

Hovedstadsområdet drukner i larm

Til sammenligning med en lille by som Skive drukner Hovedstadsområdet i larm, kigger man på støjkortet.

En god portion af larmen sker i forbindelse med bygningen af de nye metro-baner. København er dog ikke alene om larmen, da man på støjkortet kan se næsten ligeså meget i blandt andet Aarhus og Aalborg.

(Visited 290 times, 1 visits today)
DEL