Konflikten mellem borgerne i Skive og mågen fortsætter. 

Skive Kommune oplyser, at de i 2017 fik en stigning af antal klager over generende måger. Stigningen skyldes at måger især i yngletiden er meget støjende og til tider aggressive.

Fra forår til sensommer giver mågernes skrigeri genlyd i mange af døgnets timer, og specielt i perioden med unger har mågen en meget støjende og aggressiv adfærd. Måger kan sågar finde på at bruge deres afføring som ammunition.

Den 31. oktober 2017 besluttede byrådet i Skive blandt andet, at der skulle udarbejdes en vejledning til borgere om bekæmpelse af måger i Skive by. Selv bekæmper Skive Kommune p.t. ikke måger på private ejendomme, og er ikke ansvarlige for mågeproblemerne.

Så hvad kan du som privat gøre for at bekæmpe problemet selv? Forneden er en liste over, hvad der kan hjælpe.

Forhindre at mågerne bygger rede:
Kroge og hjørner, hvor måger typisk bygger deres rede, kan monteres med fuglepigge. På den måde kan fuglene ikke lande der.

Der findes dog også en mere dyr løsning i form af wire til montering på tagrygge og tage, samt net. Vær dog opmærksom på, at hvis du vælger at bruge net, at fugle kan risikere at vikle sig ind i nettene. Bygger man nyt, kan man vælge at bygge med hældning, da måger foretrækker flade tage eller tage med flad hældning.

Forsøg at skræmme fuglene væk:
Mange fugle har efterhånden vænnet sig til mennesker, hvilket kan gøre det endnu mere besværligt at skræmme dem væk. Man kan dog forsøg sig med modeller af forskellige rovfugle, blandt andet ugler, eller bruge forskellige skræmmelyde.

Vær opmærksom på, at skræmmelyde ikke må bruges i yngleperioden.

Fjern rederne:
Den nok mest effektive metode er, at fjerne redemateriale under rede bygningen.

Det kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen hvis det sker efter 31. marts, og er også kun muligt for sølvmåger. Det anbefales at man allerede begynder i februar/marts-måned. Får man tilladelse til at gøre det efter 31. marts, skal det ske mindst hver 14. dag.

Er der unger i reden er det ikke muligt at opnå tilladelse til at fjerne dem, medmindre der er tale om specielle tilfælde, som risiko for infektioner, fødevaresundhed og lignende.

Fjern æg:
Måger lægger æg i april/maj-måned.

Får man tilladelse til at fjerne æggene af Naturstyrelsen, er kravet at det sker hver 14. dag, da mågerne ellers vil lægge et nyt hold æg og man derfor blot udskyder udrugningen.

Som enkeltejer kan man ikke få tilladelse til brug af olierede- eller dummy æg. Udover dette, skal man inden ansøgning have forsøgt sig med andre forebyggende løsninger.

Regulering ved skydning:
Virker ingen af de andre metoder, kan man søge tilladelse til skydning af voksne måger. Det skal foregå med luftgevær i perioden ca. midt februar til 1. april.

Bor du i byen kræver det våben- og polititilladelse.

Undgå affald:
Undgå at smide dit affald på vejene samt at fodre mågerne, da det blot tiltrækker flere.

Sølvmåger har i byen især smag for burger- pizza- og andre madrester. Læg dit affald i en affaldsspand med låg på eller tag det med hjem.

Du kan læse mere om måger i Skive Kommune her.

(Visited 371 times, 2 visits today)
DEL