Private køber andele i nye vindmøller

Tre nye vindmøller fra Siemens er med til at erstatte seks eksisterende ved Hjerk Nor, Krejbjerg i Skive kommune. Vindmøllerne er 140 meter høje.

Selvom antallet af vindmøller halveres, fordobles produktionen af CO2-fri strøm. Det oplyser HOFOR i en udsendt pressemeddelelse. HOFOR, som står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er dem der overtager møllerne. De vil være med til at forsyne næsten 7500 parcelhuse med strøm.

HOFOR udbød i forbindelse med etableringen 20 procent af vindmøllerne til private i Skive kommune. Af de 20 procent har næsten 40 privatepersoner købt andele.

»Alle andelene i interessentselskabet, der er under stiftelse, blev solgt. Det er glædeligt med den store lokale interesse og opbakning til møllerne. Det vidner om en tro på, at vindmøller ikke blot er miljømæssigt bæredygtigt, men også en god investering,« fortæller Mette Cramer Buch, Hofor, i pressemeddelelsen.

I starten af September skal vindmøllerne tilsluttes det offentlige elnet. Der skal efterfølgende retableres arbejdsarealer. Heriblandt skal der udføres støjmålinger og et observationsprogram for udvalgte dyrearter.

I forlængelse af afslutningen på anlægsarbejdet indbyder HOFOR til et åbningsarrangementet for kommunens borgere.

Arrangementet finder sted ved årsskiftet.

(Visited 43 times, 1 visits today)
DEL