Sammen med en række andre nord- og midtjyske kommuner har Skive Kommune fået godkendt et projekt, der skal løfte værdifuld natur og gøre naturpleje til en bedre forretning for lodsejerne. Projektet er godkendt i samarbejde med landbruget og Naturstyrelsen.

Skive Kommune målretter projektet efter sjælden og sårbar natur i to af kommunens Natura 2000-områder: Sønder Lem Vig og Lovns Bredning.

Preben Andersen (DF), viceborgmester i Skive Kommune, siger om projektet:

”I Skive Kommune arbejder vi sammen med landbruget om at sikre kommunens værdifulde natur. Naturpleje som driftsgren skal være attraktiv for landbruget, for at vi lykkes med at fremtidssikre de sårbare naturtyper, der findes i kommunens NATURA 2000-områder. Vi glæder os derfor over at være med i LIFE-projektet og være med til at demonstrere nye løsninger og sætte naturen på dagsordenen som et samfundsgode og hermed understøtte til mere liv på landet og sætte gang i vores landdistrikter”

Projektet, der har undertitlen ”Landmanden som naturforvalter”, finansieres af EU-kommissionens LIFE-program, og er et såkaldt ”integreret naturprojekt”. Det betyder, at det favner bredt og omfatter så forskellige emner som en forbedret ejendomsstruktur, vækst og udvikling i landdistrikterne samt vandramme- og klimamål.

Virkemidlerne i projektet vil være jordfordeling, dannelse af græsningslaug, afsætning af kød fra dyr der afgræsser naturarealer, samt optimering af landbrugsstøtteordninger og lovgivning. Erfaringerne og de værktøjer, der udvikles undervejs, vil kunne bruges i andre kommuner og i andre typer af natur.

Foruden Skive Kommune deltager Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Viborg og Randers kommuner i projektet, der koster 130,5 millioner kroner. EU finansierer 60 % af udgifterne, og den statslige medfinansiering er på 33 millioner kroner. Kommunerne lægger samlet set 8 millioner kroner i projektet, og resten finansieres af Aage V. Jensens Fond og 15. Juni Fonden.

Lodsejernes deltagelse i projektet er frivilligt.

Projektet starter officielt den 1. januar 2018 og strækker sig over godt 8 år.

(Visited 98 times, 1 visits today)
DEL