Der er lyst og vilje, og også succes, på iværksætterfronten på Skiveegnen.

Det viser seneste erhvervsstatistikker målt på regionalt og nationalt niveau. Antallet af nye CVR-registreringer i Skive Kommune er nemlig steget med hele 56 procent fra 2013 til 2017.

– Ikke mindst klarer de lokale iværksættere sig godt på overlevelsesraten, som er steget med tre procentpoint i perioden 2012 til 2016 og i øjeblikket ligger højere end det regionale og nationale niveau, siger formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Goska Rasmussen.

Virksomhederne ansætter
– Antallet af private fuldtidsbeskæftigede er samlet set steget med en procent i perioden. Hvad angår private, udenlandske fuldtidsbeskæftigede, så er dette tal steget med hele 51 procent- en stigning, der overgår tendensen på regionalt og nationalt plan, siger udvalgsformanden.

Flere eksportvirksomheder
Flere af egnens virksomheder har haft held med at få gang i eksporten. Antallet af eksporterende virksomheder i kommunen er steget med hele 33 procent i perioden 2012 til 2016, hvilket er mere end de regionale og nationale tendenser.

– Jeg synes, det er yderst positivt at vores erhvervsliv og vores iværksættere støt udvikler sig og er med til at fastholde og udvide arbejdspladser i Skive Kommune, siger formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Goska Rasmussen.

(Visited 102 times, 1 visits today)
DEL