Samtidig med at Skive Vand A/S udfører kloakseparering på Viborgvej, etablerer Skive Kommune nye cykelstier fra den vestlige blå stedtavle i Højslev St. by til den østlige byzonetavle i Nr. Søby.

Begge vejsider på Viborgvej kan se frem til 1,60 meter brede cykelstier og 1,20 meter brede fortove, på en i alt 6,5 meter bred vej.

Ved krydset Østerrisvej og Søbyvej etableres en hævet flade på kørebanen, hvilket indsnævrer vejbanen til 6,20 meter. Der vil blive etableret start/slut flade på Viborgvej, heller med træer samt bundplanter eller skærver. Her reduceres bredden af vejbanen til 4,5 meter. Omkring krydset vil der desuden etableres 40 km/t hastighedszone.

Ligeledes etableres en fartdæmpende foranstaltning på Viborgvej ved krydset med Højmarksvej og Skovvej.

Hvor den eksisterende dobbeltrettede cykelsti fra Dommerby i dag slutter, etableres der bump.

Mens der graves

Strækninger på Viborgvej vil i anlægsperioden være lukket, hvilket vil påvirke trafikken gennem Højslev St. by og Nr. Søby.

Fra i dag af og frem til 1. april vil krydset Viborgvej-Østerrisvej-Søbyvej være spærret. Herefter og frem til 15. november vil dele af Viborgvej være spærret for gennemkørsel, med skiltet omkørsel i området.

Fodgængere og cykliser vil kunne passere udgravningen på fortovet, når kørebanen graves op. Dog skal man som cyklist trække forbi arbejdsområdet.

Du kan læse mere her.

(Visited 110 times, 1 visits today)
DEL