Et stort politisk fokus på det aktive liv gør, at Skive nu bliver en del af idrætssatsningen ‘Bevæg dig for livet’.

‘Bevæg dig for livet’ er en historisk idrætssatsning og partnerskab mellem Dansk Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Målet for visionen er, at 75% af danskere skal dyrke idræt i 2025 samt at 50% af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Dette er i forhold til starten af projektet, hvor 68% af befolkningen dyrkede idræt og 41% var medlem af en idrætsforening.

Skive Kommunes politiske grundlag danner solide rammer for at skabe en positiv idræts- og motionsudvikling i kommunen, hvorfor en ambitiøs målsætning er indskrevet i visionsaftalen.

Målet for Skive Kommune lyder på, at 2800 flere skal aktiveres over en femårig periode, og 1400 skal blive idrætsaktive i foreningsregi. De 2800 skal findes i udvalgte målgrupper, herunder teenagere/unge, unaktive voksne, seniorer og fysisk/psykisk handicappede.

Underskrivelsen af visionsaftalen i Skive Kommune vil betyde, at ambitionsniveauet for idræt og motion hæves med ønsket om sunde borgere, hvis velvære og trivsel skal løftes af en aktiv livsstil. Bevæg dig for livet vil skabe idræts- og motionstilbud til idrætsuvante borgere samt gøre det attraktivt og fleksibelt at dyrke idræt og motion i Skive Kommune.

(Visited 59 times, 1 visits today)
DEL