Dyrenes Beskyttelse efterlyser nye ejere, efter i alt 113 hunde inden for den seneste måned har skrevet sig ind på de mange internater.

Flere af disse hunde befinder sig i øjeblikket på Dyreinternatet i Spøttrup, efter en enkemand på Mors mistede overskuet af hans 60 hunde og deraf indgik en aftale med Dyrenes Beskyttelse om, at overdrage dyrene til deres internater. Det er enkemandens håb, at de mange hunde vil kunne finde et nyt hjem hvor de kan trives.

Overdragelsen af de 60 hunde fra Mors er dog kun en ud af fire sager, som Dyrenes Beskyttelse har modtaget inden for de seneste måneder. Fire store sager, har ført til i alt 113 hunde fordelt på landets internater.

”Der er kommet rekordmange hunde ind her i starten af 2018 særligt på grund af fire store hundesager, og det lægger et stort pres på vores internater”, siger Henrik Bucholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

Der er i alt blevet indleveret 219 hunde i årets første to måneder til Dyrenes Beskyttelse.

”I alle de fire sager drejer det sig om mennesker, hvor opgaven er vokset dem over hovedet. Der er blevet indgået aftaler med ejerne, der alle har taget ansvar og frivilligt overdraget hundene. I denne slags sager er dialog langt den bedste løsning”, siger Henrik Bucholdtz.

Er man selv på jagt efter ny hund, kan man følge Dyrenes Beskyttelse på deres hjemmeside. Her lægges de mange hunde op, når de er klar til at finde et nyt hjem.

(Visited 1,179 times, 1 visits today)
DEL