Dette er en pressemeddelelse fra Skive Kommune.

To boligveje på Søndervænget 95-115 og 117-155 i Jebjerg står for en delvis renovering af både fortov og kantsten, som sættes i gang af Skive Kommunes folk fra Entreprenørgården i starten af det nye år.

Fortovsfliserne vil blive udskiftet med nye fliser af samme type som de eksisterende.

Information til beboerne

Beboerne langs vejen informeres om arbejdet via en folder, som er omdelt til vejens naboer.

Beboerne opfordres heri til at klippe hæk, buske og træer ind til skel, for at gøre arbejdet nemmere for kommunens folk. Folderen findes i linkboksen nedenfor.

Tag hensyn til hinanden

Arbejdet bliver udført i dagtimerne, hvor man må forvente, at der kan komme støj og støv.

Det vil stadig muligt at køre og gå, mens arbejdet står på, men kommunen opfordrer til at vise hensyn til hinanden.

Fortovsarbejdet påbegyndes i uge 2 og forventes afsluttet i uge 7, afhængigt af vejret.

Der vil i løbet af det første halve år af 2018, blive udlagt en afsluttende asfaltbelægning på kørebanen.

(Visited 80 times, 1 visits today)
DEL